29 May, 2016

前進/後退

● progressus ad originem : regressus ad fuurum
(向著本源前進:朝著未來後退)

progressus ad futurum : regressus ad orignem
(向著未來前進:朝著本源後退)

No comments: